Pakinggan ang Banal na Salita ng Diyos habang ikaw ay nagmamaneho, nagpapahinga, naglalakad, o nagluluto.I-tap ang audio icon upang piliin ang kabanata o bersong nais mong pakinggan. - Tampok sa aming app ang kompletong Ang Dating Biblia (ADB) 1905 na naglalaman ng Luma at Bagong Tipan.

proverbs 3 ang dating biblia-40

Ngayon, milyon-milyong debotong Kristiyano sa Pilipinas at sa buong mundo ang may akses na sa Banal na Biblia sa wikang Filipino o Tagalog.

Ang Pilipinas ang isa sa mga nangungunang Kristiyanong bansa sa mundo, na may higit 86 milyong Filipino na tagasunod ng relihiyong Kristiyanismo.

An error occurred while accessing favorites The English Standard Version™ is founded on the conviction that the words of the Bible are the very words of God.

And because the words themselves—not just the thoughts or ideas—are inspired by God, each word must be translated with the greatest precision and accuracy.

Votre contribution unique à ce projet exceptionnel : cliquez ici.

Regular Bible reading is one of the most important habits you can develop.

Pasalitang bersiyon ng Banal na Bibliya sa wikang Filipino na mada-download nang libre- I-enjoy ang bagong app na ito na nagtatampok ng pasalitang bersiyon ng Biblia sa wikang Tagalog/Filipino.

Kung hindi mo mabasa ang Banal na Kasulatan, makatutulong sa iyo ang pasalitang bersiyon ng Biblia.

Piliin mo ang laki ng teksto ayon sa iyong kagustuhan.- Sa tuwing bubuksan mo ang iyong app na Biblia, dadalhin ka nito sa huling binasang berso.- Madali mong mahahanap ang mga susing salita.- Mapapalitan mo ang liwanag ng screen gamit ang night/day mode.